TuLiMark (z anglického názvu Touristic Light Marks) je startup, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených turistických trasách. Inovatívny prístup v navigovaní turistov si dáva za cieľ výrazne znížiť riziko a následky v prípadoch, kedy sa turisti za zhoršených poveternostných podmienok v teréne stratia.

Projekt stojí na technickom riešení, ktoré využíva najnovšie poznatky v oblasti pasívnej navigácie.  Snahou výskumného tímu je preto vyvinúť svetelnú turistickú značku, ktorá zabezpečí v čase so zníženou viditeľnosťou čo najrýchlejší presun turistu na najbližšiu stanicu. V praxi to znamená, že turistická značka vybavená vlastnou elektronikou sa v prípade zníženej viditeľnosti rozsvieti na dobu potrebnú k dosiahnutiu cieľa, pričom dĺžka a intenzita svietenia bude naprogramovaná pre každú turistickú trasu osobitne.

Energiu do svetelného značenia bude dodávať integrovaný akumulátor napájaný počas dňa z obnoviteľných zdrojov. V našich podmienkach je vo voľnej prírode možné uvažovať nad dvoma využiteľnými zdrojmi – slnečnou a veternou energiou.

Tím TuLiMark vzhľadom na ochranu fauny a flóry zvolil možnosť využitia slnečnej energie fotovoltickými článkami, ktoré je perspektívnejšie okrem iného aj preto, že články je možné vyrobiť v rôznych farebných odtieňoch, či dokonca priehľadné, tak aby nenarúšali prirodzenú scenériu prostredia. Pravdepodobne najznámejším výrobcom takýchto článkov je firma Onyx Solar Energy S.L.

TuLiMark je pomerne novým projektom, ktorý vznikol v roku 2015 počas výskumu možností využitia obnoviteľných zdrojov energie na osvetlenie Slavošovského tunela v tíme odborníkov z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a firmy LED-SOLAR, s.r.o. V októbri 2016 sa tím s  podrobne rozpracovaným nápadom zúčastnil súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE a po 6 mesiacoch ich odborná porota na základe výsledkov rýchleho vývoja odporučila na postup do Inkubátora TUKE. V súčasnosti tím finišuje s výrobou prvotného prototypu, na ktorom budú zisťované prvé prekážky a úskalia projekcie, simulácií a výroby prvých prevádzkyschopných modelov. Rýchlosť vývoja a výskumu je podmienená vstupnými investíciami, preto je tím TuLiMark otvorený každému vážnemu záujemcovi o túto inovatívnu technológiu.