V júli 2017 vyšiel o vynáleze TuLiMark článok v časopise PC Revue. V článku nájdete základné informácie o našom zámere.